Podatki - uchwały obowiązujące w 2019 roku

 

Uchwała nr LIII/328/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Uchwała nr LIII/329/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok