Podatki - uchwały obowiązujące w 2020 roku

Podatki

Uchwały w sprawie podatków obowiązujące na terenie Gminy Godziesze Wielkie na rok 2020:

 

Podatek od nieruchomości:

- UCHWAŁA NR XII/86/2019 RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE z dnia 29 października 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.

 

Podatek rolny:

Cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2020 na terenie Gminy Godziesze Wielkie wynosi 58,46 zł. za 1dt ogłoszona zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. 201 r., poz.1017)

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw wynosi 58,46 zł za 1dt x 2,5 q= 146,15 zł

Podatek rolny dla nieruchomości rolnych wynosi 58,46 zł za 1dt x 5,0 q = 292,30 zł.

 

Podatek leśny:

Cena sprzedaży drewna stanowiąca podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2020 na terenie Gminy Godziesze Wielkie, wynosi 194,24 zł za 1 m3 drewna ogłoszona zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku, w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.(M.P. 2019 r. poz. 1018)

Podatek leśny wynosi: 194,24 zł za 1m3 drewna x 0,220m3 = 42,7328 zł/h fizyczny lasu.

( przypominamy, że stawki podatku leśnego nie zaokrągla się) 

 

Podatek od środków transportowych:

- UCHWAŁA NR XII/87/2019 RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE z dnia 29 października 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

- UCHWAŁA NR XIII/101/2019 RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE z dnia 28 listopada 2019r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 na terenie Gminy Godziesze Wielkie.