Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Uwaga: Wnioski zawierające więcej niż jedną stronę należy drukować dwustronnie na papierze formatu A4 (składanie wniosków: pok. 9, I piętro)

Podanie o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia / małżeństwa / zgonu