Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

  

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie pracodawcy o kosztach poniesionych na kształcenie młodocianego pracownika