Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły / przedszkola / ośrodka

Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły / przedszkola / ośrodka

 

Zarządzenie Nr 185/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 marca 2020 roku w sprawie zasad zapewnienia dzieciom i uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Godziesze Wielkie oraz zasad zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

 

Wniosek o zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły / przedszkola / ośrodka

Wniosek o zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły / przedszkola / ośrodka