Ogólnokrajowe referendum - 6 września 2015 roku

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Godziesze Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących referendum

Uchwała nr VIII/68/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 roku

Informacja Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 lipca 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 rok 

Informacja Wójta Gminy Godziesze Wielkie o publicznym losowaniu składu obwodowych komisji do spraw referendum 

Informacja o udostępnieniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

Zarządzenie nr 87/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Informacja o składach Obwodowych Komisji do Spraw Referendum na terenie Gminy Godziesze Wielkie