Wybory do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwca 2009 roku

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 roku o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 37/2009 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Godziesze Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 

Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 30 marca 2009 roku - skład Rejonowej Komisji Wyborczej w Kaliszu

Informacja Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 kwietnia 2009 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie w sprawie terminu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Wykaz składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powołanych do wykonania na obszarze Gminy Godziesze Wielkie zadań w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.