Wybory samorządowe - 21 listopada 2010 rok

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że na stronie www.pkw.gov.pl umieszczony został program wmożliwiający elektroniczne wyepłnianie formularzy - druków zgłoszeniowych komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 81/2010 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 września 2010 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Godziesze Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 1 października 2010 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich w wyborach do Rady Gminy Godziesze Wielkie

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 7 października 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości składu Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich powołanej w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszeach Wielkiech z dnia 12 października 2010 roku w sporawie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkiech.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 11 października 2010 roku w sprawie dużurów dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Godziesze Wielkie oraz kandydatów na Wójta Gminy Godziesze Wielkie.

Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich w sprawie terminu zgłaszania przez uprawnionych pełnomocników wyborczych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 października 2010 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 27 października 2007 roku o terminie i miejscu publicznego losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Godziesze Wielkie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku 

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich w sprawie losowania składu obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w Wyborach Samorządowych

Uchwała nr 6/2010 Gminnej komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Strona 1    Strona 2

Komisja nr 1      Komisja nr 2       Komisja nr 3      Komisja nr 4      Komisja nr 5 

Komisja nr 6      Komisja nr 7      Komisja nr 8       Komisja nr 9

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 4 listopada 2010 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Godziesze Wielkie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Godzieszach Wielkich z dnia 4 listopada 2010 roku o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Godziesze Wielkie w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku