Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 25 października 2015 roku

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Godziesze Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 roku o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 8 września 2015 roku

Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 września 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 września 2015 roku o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku    

Zarządzenie nr 108/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 28 września 2015 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 36

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 28 września 2015 roku o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 96 

Technika głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

Technika głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Godziesze Wielkie w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 36 

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 96