Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 roku

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 502/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Godziesze Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 

 

Wyjaśnienia, stanowiska, komunikaty:

https://pkw.gov.pl/345_Wyjasnienia_stanowiska_komunikaty

Uchwały:

https://pkw.gov.pl/490_Uchwaly

Informacje PKW - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.:

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje

 

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 lutego 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Informacja Urzędnika Wyborczego w Gminie Godziesze Wielkie z dnia 2 kwietnia 2020 roku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Godziesze Wielkie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.informacja_o_sposobie_zglaszania_kandydatow_na_czlonkow_okw

Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Godziesze Wielkie

Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 8 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Godziesze Wielkie

Ogłoszenie w sprawie uzupełnienia składu obowodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

Wzór zgłoszenia wyborcy na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

 

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku