Wydarzenia

Nowa droga do Kolonii Kakawy

 

Od poniedziałku - 15 czerwca 2009 roku - wykonawca robót drogowych na odcinku dróg obejmujących Gminy Brzeziny i Godziesze Wielkie (Przystajnia - Kolonia Kakawa - Kakawa Nowa) przystąpił do realizacji kolejnego etapu budowy - układania masy asfaltowej na odcinku 5820 metrów.

Zakończenie tych prac planowane jest na koniec bieżącego tygodnia, a później pozostanie już tylko kosmetyka - wykonanie poboczy i ustawienie niezbędnych znaków drogowych.

Całkowite zakończenie budowy drogi i uroczyste oddanie jej do użytku planujemy na niedzielę - 28 czerwca 2009 roku.

Droga stanowiła będzie atrakcyjny element promocji naszych Gmin, stwarzając możliwość dla rozwoju turystyki rowerowej do pięknego kompleksu lasów.

Korzystając z tej drogi pamiętać będziemy o wysiłku ludzi, którzy wykonali przy bardzo różnych warunkach atmosferycznych , tą tak potrzebna inwestycję.

Drodze zamierzamy nadać nazwę „Droga Strażaków OSP" nawiązując do wielokrotnych akcji gaśniczych naszych Straży w pobliskich lasach.

 

 

 

 

Lista wiadomości