Wydarzenia

Nowa droga

 

W niedzielę 28 czerwca w Kakawie Nowej (Gmina Godziesze Wielkie) miała miejsce uroczystość przekazania do użytku mieszkańcom odcinka drogi łączącej tą wieś z pobliską Kolonią Kakawą oraz wsiami Moczalec i Przystajnia, leżącymi w sąsiedniej Gminie Brzeziny.

Pomysł budowy tego ciągu komunikacyjnego narodził się w 2008 roku w odpowiedzi na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych promujący partnerstwo gmin w rozwiązywaniu problemów drogownictwa i komunikacji.

Budowa drogi przebiegała bardzo sprawnie. W pierwszych dniach bieżącego roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził „listy wojewódzkie" dróg wybranych do realizacji, w kwietniu przeprowadziliśmy przetarg i podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który swoje prace rozpoczął w maju i zobowiązał się do ich zakończenia w ostatnich dniach lipca 2009 roku. Za wykonanie drogi wykonawca otrzyma wynagrodzenie sięgające prawie półtora miliona złotych, z którego połowę sfinansuje Narodowy Program, a drugą część, proporcjonalnie, nasze Gminy.

W czerwcu zaistniała, dogodna dla mieszkańców, możliwość przyśpieszenia prac o cały miesiąc, czego efektem było ułożenie nawierzchni asfaltowej na całym prawie 6-kilometrowym odcinku drogi.

Te właśnie sprawy - partnerstwo Gmin i sprawność budowy tak potrzebnej drogi - znalazły odzwierciedlenie w spontanicznych wystąpieniach mieszkańców w czasie skromnej uroczystości.

Aktu „przecięcia wstęgi" i otwarcia drogi dokonali goście uroczystości: poseł Andrzej Grzyb, wicemarszałek naszego Województwa Wojciech Jankowiak, ksiądz Włodzimierz Andrzejak, proboszcz kakawskiej parafii, przedstawiciele radnych, sołtysów, pracowników Gminy, dzieci i młodzieży.

Wszyscy zabierający głos zgodnie podkreślili, że nowo wybudowana droga łączy dwie gminy, urzeczywistnia długotrwałe starania mieszkańców i „otwiera" piękną widokowo część Gmin Brzeziny i Godziesze Wielkie, w szczególności zaś wsie Przystajnia, Moczalec, Kolonia Kakawa i Kakawa Nowa.

 

 

 

 

Korzystając z okazji, jaką stanowi otwarcie wybudowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ciągu drogowego obejmującego teren Gmin Brzeziny i Godziesze Wielkie - pragnę podziękować wszystkim Osobom, które przyczyniły się do sprawnej realizacji tej partnerskiej inwestycji.

Dziękuję radnym obu samorządów, sołtysom i działaczom społecznym wsi Przystajnia, Moczalec, Kolonia Kakawa i Kakawa Nowa.

Dziękuję mieszkańcom wsi, którzy aktywnie współpracowali przy budowie drogi, wykonując szereg istotnych prac porządkowych.

Dziękuję pracownikom obu partnerskich samorządów za Ich wkład w sprawne przeprowadzenie wspólnej inwestycji.

Dziękuję wykonawcy robót - Przedsiębiorstwu Ulic i Mostów w Kaliszu.

Niech ta droga służy dobrze mieszkańcom i przybyszom w te piękne tereny naszych Gmin.

                                                                       Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                   Józef Podłużny

 

 

Lista wiadomości