Wydarzenia

Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzieszach Wielkich

           W niedzielę 28 czerwca centrum Godziesz Wielkich opanowane zostało przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzieszach Wielkich świętujących setną rocznicę powstania organizacji. Uroczystości zainaugurowane zostały Mszą w godzieskim kościele, którego ówczesny proboszcz był założycielem i pierwszym prezesem Straży Ogniowej.

 

 

Po Mszy Świętej, Strażacy i poczty sztandarowe OSP biorących udział w święcie przedefilowały przez Godziesze pod remizę przy której odbyła się oficjalna część Jubileuszu.

 

W uroczystościach naszych Strażaków uczestniczyli zaproszeni goście:

Posłowie Leszek Aleksandrzak, Andrzej Grzyb i Józef Racki,

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Starosta Kaliski - Krzysztof Nosal, przedstawiciele samorządu Powiatu, Gminy oraz władz Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Ofiarność, sprawność i długotrwałą owocną działalność godzieskiej Straży uhonorowano odznaczeniem jej sztandaru Złotym Znakiem Związku - najwyższym odznaczeniem nadawanym wyróżniającym się strażom o co najmniej 100 letniej historii. Jednostka OSP w Godzieszach została wyróżniona także Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Odznaką tą uhonorowano także wieloletniego Prezesa OSP w Godzieszach Wielkich - Józefa Krążyńskiego.

 

 

Złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami „Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczono 24 wyróżniających się członków godzieskiej OSP, w tej liczbie Honorowego Prezesa - księdza Waldemara Machowicza - proboszcza naszej parafii.

W trakcie uroczystości wiele mówiono o wspaniałej historii Straży, ale także o jej dniu dzisiejszym, a w szczególności o bardzo dużej liczbie akcji ratowniczo - gaśniczych w których uczestniczą nasi Strażacy, likwidując pożary w okolicznych lasach.

W wygłoszonych przemówieniach dominowały wyrazy wdzięczności dla Strażaków za zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców, za działalność organizacyjną i kulturalną, za kształtowanie społecznych postaw mieszkańców wsi.

Uroczystości OSP w Godzieszach Wielkich połączone zostały z innym, ważnym wydarzeniem - oddaniem do użytku prawie 6 kilometrowego odcinka dróg pomiędzy wsiami Przystajnia i Kakawa Nowa.

W związku z tym, że lasy przy których przebiega droga, były w ciągu ostatnich lat miejscem wielu akcji gaśniczych prowadzonych przez nasze jednostki, zaproponowano, aby droga nosiła nazwę: „Droga Strażaków - Ochotników".

Uroczystości strażackie przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze do późnych godzin a towarzyszyły im występy zespołu No To Co.

Rozpoczęły się one, z dedykacjami dla strażaków - jubilatów, od sławnego przeboju „W Kwaśniewicach stanął w ogniu dom", śpiewanego wraz z zespołem przez całą zgromadzoną publiczność.

 

 

Lista wiadomości