Przebudowa drogi gminnej od Państwa Banasiaków do granicy sołectwa z Gminą Opatówek - nr sprawy: IK.U.271.3.2021

 

Ogłoszenie o zamówieniu - 07.07.2021 r.

SWZ z załącznikami - 07.07.2021 r.

Identyfikator postępowania miniPortal - 07.07.2021 r.

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 26.07.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert - 27.07.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12.08.2021 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania - 15.09.2021 r.