04.06.2020r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym"

04.06.2020r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym"