05.08.2019r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa w Godzieszach Wielkich w roku szkolnym 2019/2020"

05.08.2019r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa w Godzieszach Wielkich w roku szkolnym 2019/2020"