07.06.2019 r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Kompleksową realizację w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie"

07.06.2019 r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Kompleksową realizację w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie"