09.10.2019r. - Informacja z otwarcia ofert w zapytaniu o cenę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych oraz przeprowadzenia spotkań z mieszkańcami w celu zwiększenia świadomości na temat gospodarki odpadami w ramach projektu "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie"

09.10.2019r. - Informacja z otwarcia ofert w zapytaniu o cenę wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych oraz przeprowadzenia spotkań z mieszkańcami w celu zwiększenia świadomości na temat gospodarki odpadami w ramach projektu "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie"