11.12.2019r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy drodze powiatowej"

11.12.2019r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy drodze powiatowej"