14.08.2019r. - Informacja z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej działki nr 298 i 237 w miejscowości Wola Droszewska"

14.08.2019r. - Informacja z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej działki nr 298 i 237 w miejscowości Wola Droszewska"