18.04.2019r. - Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w Godziesze Wielkie"

18.04.2019r. - Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi gminnej nr 675963P od  granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w Godziesze Wielkie"