21.04.2020r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym i magazynowym w Kakawie Kolonii 39, wraz z zakupem sprzętu sportowego"

21.04.2020r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym i magazynowym w Kakawie Kolonii 39, wraz z zakupem sprzętu sportowego"