21.10.2019r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie"

21.10.2019r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie"