27.02.2020r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i część Woli Droszewskiej - Etap III"

27.02.2020r. - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i część Woli Droszewskiej - Etap III"