Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

13.05.2013r. -Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie - utwardzenie nawierzchni tłuczniem"

    WÓJT GMINY                                               Godziesze Wielkie, dnia 13.05.2013 r.           

GODZIESZE WIELKIE                             

  ZP 271.23.2013                                                                                                                                                                      

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:

„Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie - utwardzenie nawierzchni tłuczniem"

 

 

    Dnia 13.05.2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich zawarto następującą umowę:

z Zakładem Budowlano Drogowym KALDROG Damian Dzikowski, z siedzibą:
w Kaliszu, ul. Łódzka 196, na realizację zadania:

 • Utwardzenie nawierzchni tłuczniem w następujących miejscowościach:
  Borek - dz. nr 71, 65/9, ulica Wesoła
  Godzieszki - droga dojazdowa dz. nr 41,
  Godziesze Małe ul. Zadowicka - droga gminna nr 675947 P
  Józefów - droga dojazdowa, dz. nr 83,
  Nowa Kakawa - droga dojazdowa dz. nr 240,
  Stobno - droga dojazdowa dz. nr 89,
  Saczyn - droga dojazdowa dz. nr 347, 725, 347.

 

 

 

                                                                                 Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                           /-/ Józef Podłużny

 

Lista wiadomości