Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

05.09.2013r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na zakup energii elektrycznej.

Numer ogłoszenia: 179063 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 162127 - 2013 data 14.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie, tel. 062 7611089, fax. 062 7611053.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5.
  • W ogłoszeniu jest: 1379198,15 PLN.
  • W ogłoszeniu powinno być: 324111,57 PLN.
Lista wiadomości