Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny i Gminą Godziesze Wielkie o długości 5,820 km"

 

       WÓJT GMINY                                        Godziesze Wielkie, dnia 17 kwietnia 2009 r.

  GODZIESZE WIELKIE

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na

„Przebudowę dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny i Gminą Godziesze Wielkie o długości 5,820 km"

            Dnia 17 kwietnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich z Przedsiębiorstwem Ulic i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 95 62-800 Kalisz zawarta została umowa na realizację zadania „Przebudowa dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny i Gminą Godziesze Wielkie o długości 5,820 km".

                                                                                                    WÓJT GMINY

                                                                                                mgr Józef Podłużny

Lista wiadomości