Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zakup i dostawę na plac budowy stalowego zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności V-100 m3"

 

    WÓJT GMINY                                         Godziesze Wielkie, dnia 30 kwietnia 2009 r.
GODZIESZE WIELKIE

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na
„Zakup i dostawę na plac budowy stalowego zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności V-100 m3"

 

            Dnia 30 kwietnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich z firmą ROSMOSIS - WAWRZYNIAK Sp. z o.o., Perzyce 46, 63-760 Zduny zawarta została umowa na realizację zadania „Zakup i dostawa na plac budowy stalowego zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności V-100 m3".

 

                                                                                                WÓJT GMINY

                                                                                           mgr Józef Podłużny

Lista wiadomości