Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Remont drogi gminnej nr 675900P na odcinku o długości 3,130 km Godziesze Małe - Józefów w celu wzmocnienia istniejącej nawierzchni"

 

 

      WÓJT GMINY                                                  Godziesze Wielkie, dnia 23 czerwca 2009 r.
 GODZIESZE WIELKIE

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na
„Remont drogi gminnej nr 675900P na odcinku o długości
3,130 km Godziesze Małe - Józefów w celu wzmocnienia istniejącej nawierzchni"

 

            Dnia 23 czerwca 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich z P.P.H.U. „DANBUD" JÓZEF DANCEWICZ, Emilianów 11 62-840 Koźminek zawarta została umowa na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 675900P na odcinku o długości 3,130 km Godziesze Małe - Józefów w celu wzmocnienia istniejącej nawierzchni".

 

                                                                                                    WÓJT GMINY

                                                                                                mgr Józef Podłużny

 

Lista wiadomości