Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

25.06.2009 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Naprawę dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w celu wzmocnienia istniejącej nawierzchni na powierzchni 22 720 m2"

 

      WÓJT GMINY                                            Godziesze Wielkie, dnia 25 czerwca 2009 r.
  GODZIESZE WIELKIE

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na

„Naprawę dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w celu wzmocnienia istniejącej nawierzchni na powierzchni 22 720 m2"

 

            Dnia 25 czerwca 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich z Zakładem Usługowo - Handlowym „BUD - HANEX", ul. Wojska Polskiego 18  62-035 Kórnik zawarta została umowa na realizację zadania „Naprawa dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w celu wzmocnienia istniejącej nawierzchni na powierzchni 22 720 m2".

 

                                                                                                    WÓJT GMINY

                                                                                                mgr Józef Podłużny

 

Lista wiadomości