Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

06.08.2009 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie"

 

      WÓJT GMINY                                                 Godziesze Wielkie, dnia 06 sierpnia 2009 r.
GODZIESZE WIELKIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na

„Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy
Godziesze Wielkie polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie"

            Dnia 06 sierpnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich zawarte zostały umowy na przedmiot zamówienia:

 1. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675949P w miejscowości Godziesze Wielkie"
  z Przedsiębiorstwem Ulic i Mostów Sp. z o.o. 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 95,
 2.  „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675907P w miejscowości Saczyn"
  z Zakładem Budowlano - Drogowym „KALDROG" Damian Dzikowski 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196,
 3. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675952P w miejscowości Zajączki Bankowe"
  z Przedsiębiorstwem Ulic i Mostów Sp. z o.o. 62-800 Kalisz,
  ul. Częstochowska 95,
 4. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Droszewska"
  z Zakładem Budowlano - Drogowym „KALDROG" Damian Dzikowski 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196.


                                                                                                    WÓJT GMINY

                                                                                             /-/ mgr Józef Podłużny

Lista wiadomości