Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

19.08.2009 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5312P w m. Wola Droszewska"

 

      WÓJT GMINY                                        Godziesze Wielkie, dnia 19 sierpnia 2009 r.

GODZIESZE WIELKIE

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na
„Budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5312P
w m. Wola Droszewska"

 

            Dnia 19 sierpnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich
z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ALFA" Maria Dejneka, 62-800 Kalisz,
ul. Legionów 27 zawarta została umowa na realizację zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5312P w m. Wola Droszewska".

 

                                                                                                   WÓJT GMINY

                                                                                                /-/ Józef Podłużny

 

Lista wiadomości