Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

24.08.2017r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie z obowiązkiem złożenia of

24.08.2017r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie z obowiązkiem złożenia oferty wariantowej"

28.08.2017 r. - Sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie z obowiązkiem złożenia oferty wariantowej"

Lista wiadomości