Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

14.04.2010 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Budowę pompowni sieciowej ze zbiornikiem retencyjnym dla wodociągu Wolica w m. Stobno"

  WÓJT GMINY                                        Godziesze Wielkie, dnia 14 kwietnia 2010 r.
GODZIESZE WIELKIE

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Budowę pompowni sieciowej ze zbiornikiem retencyjnym dla wodociągu Wolica w m. Stobno"

 

            Dnia 14 kwietnia 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich z KONSORCJUM KONKRET Grzegorz Namysł, 62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 2-4 zawarta została umowa na realizację zadania „Budowa pompowni sieciowej ze zbiornikiem retencyjnym dla wodociągu Wolica w m. Stobno".

 

                                                                                                    WÓJT GMINY

                                                                                               /-/ mgr Józef Podłużny

Lista wiadomości