Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

30.04.2010 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Remont budynku w Godzieszach Wielkich z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne"

      WÓJT GMINY                                        Godziesze Wielkie, dnia 30 kwietnia 2010 r.

GODZIESZE WIELKIE

 

 

 

 

      Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na

„Remont budynku w Godzieszach Wielkich z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne”     

 

            Dnia 30 kwietnia 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich z Firmą Budowlano – Remontową MIRGOL Mirosław Gola, Tymianek 24B, 62-840 Koźminek zawarta została umowa na realizację zadania „Remont budynku w Godzieszach Wielkich z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne”.                                                                                                    WÓJT GMINY

                                                                                               /-/ mgr Józef Podłużny

 
Lista wiadomości