Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

30.04.2010 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3.000.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przedszkola publicznego z

     WÓJT GMINY                                        Godziesze Wielkie, dnia 30 kwietnia 2010 r.

GODZIESZE WIELKIE

    

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego
w kwocie 3.000.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przedszkola publicznego z biblioteką w Godzieszach Wielkich”
    

       

     Dnia 30 kwietnia 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu Filia Kalisz z siedzibą: 62-800 Kalisz, pl. Bogusławskiego 2 zawarta została umowa na realizację zadania „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3.000.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przedszkola publicznego z biblioteką w Godzieszach Wielkich”.                                                                                                    WÓJT GMINY

            

                                                                                               /-/ mgr Józef Podłużny

Lista wiadomości