Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

05.08.2010 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Budowę przedszkola publicznego z biblioteką w Godzieszach Wielkich"

     WÓJT GMINY                                        Godziesze Wielkie, dnia 5 sierpnia 2010 r.

GODZIESZE WIELKIE

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na

„Budowę przedszkola publicznego z biblioteką
w Godzieszach Wielkich"

 

 

            Dnia 5 sierpnia 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich z NOVUM MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą: 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 21 zawarta została umowa na realizację zadania „Budowa przedszkola publicznego z biblioteką w Godzieszach Wielkich".

 

                                                                                                    WÓJT GMINY

                                                                                               /-/ mgr Józef Podłużny

Lista wiadomości