Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

24.08.2010 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbu

     WÓJT GMINY                                                  Godziesze Wielkie, dnia 24 sierpnia 2010 r.
  GODZIESZE WIELKIE


    ZP 341/9/2010

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na

„Przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy
Godziesze Wielkie polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie"

 

            Dnia 24 sierpnia 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich zawarte zostały następujące umowy:

  1. z Przedsiębiorstwem Ulic i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą: 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 95  na realizację zadań:
  • „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675903P w miejscowości Takomyśle",
  • „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych pomiędzy m. Kakawa Stara a m. Rafałów oraz przebudowa nawierzchni wjazdu do remizy strażackiej w m. Kakawa Stara"


  1.  z PPHU „DANBUD" Józef Dancewicz z siedzibą: Emilianów 11 62-840 Koźminek na realizację zadań:
  • „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675934P w miejscowości Żydów",
  • „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675909P w miejscowości Stobno Wieś",
  • „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675946P w miejscowości Stobno Siódme",
  • „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675906P w miejscowości Bałdoń".

                                                                                             WÓJT GMINY          

                                                                                         mgr Józef Podłużny

Lista wiadomości