Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

11.05.2011 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Naprawę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w celu wzmocnienia istniejącej nawierzchni na powierzchni 21 480 m2"

    WÓJT GMINY                                             Godziesze Wielkie, dnia 11 maja 2011 r.
GODZIESZE WIELKIE

   ZP 341/01/2011

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na
„Naprawę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie
w celu wzmocnienia istniejącej nawierzchni na powierzchni 21 480 m2"

 

        Dnia 11 maja 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich zawarte zostały następujące umowy:

 1. z Zakładem Budowlano - Drogowym „KALDROG" Damian Dzikowski. z siedzibą: 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196  na realizację zadań:
 • „Naprawa drogi gminnej nr 675912P w miejscowości Takomyśle na powierzchni 1280 m2",
 • „Naprawa drogi gminnej nr 675912P w miejscowości Saczyn na powierzchni 3400 m2"

 

 1.  z PPHU „DANBUD" Józef Dancewicz z siedzibą: Emilianów 11 62-840 Koźminek na realizację zadań:
 • „Naprawa drogi gminnej nr 675938P w miejscowości Stara Kakawa na powierzchni 1200 m2",
 • „Naprawa drogi gminnej nr 675928P w miejscowości Stobno Siódme na powierzchni 1200 m2",
 • „Naprawa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Stobno Wieś na powierzchni 2000 m2",
 • „Naprawa drogi gminnej nr 675910P w miejscowości Rafałów na powierzchni 6400 m2",
 • „Naprawa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Zadowice na powierzchni 1600 m2"
 • „Naprawa drogi gminnej nr 675953P w miejscowości Godziesze Małe na powierzchni 2200 m2"
 • „Naprawa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Kol. Kakawa - Nowa Kakawa na powierzchni 2400 m2"

 

                                                                                                    WÓJT GMINY  

                                                                                                mgr Józef Podłużny

Lista wiadomości