Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

08.08.2011 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rekreacyjno - edukacyjny plac zabaw dla dzieci i młodzieży w Godzieszach Wi

 

      WÓJT GMINY                                        Godziesze Wielkie, dnia 8 sierpnia 2011 r.
  GODZIESZE WIELKIE

      ZP 341.9.2011

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na

„Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego

pn. Rekreacyjno - edukacyjny plac zabaw dla dzieci i młodzieży

w Godzieszach Wielkich"

 

            Dnia 8 sierpnia 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich z „REMBUD" Bujak & Pietrzak Spółka Jawna z siedzibą: 62-800 Kalisz, ul. Tuwima 6 zawarta została umowa na realizację zadania „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rekreacyjno - edukacyjny plac zabaw dla dzieci i młodzieży w Godzieszach Wielkich".

                                                                                                    WÓJT GMINY

                                                                                               /-/ mgr Józef Podłużny

 

Lista wiadomości