Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

09.08.2011 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej pod

        

        WÓJT GMINY                                      Godziesze Wielkie, dnia 09 sierpnia 2011 r.    

  GODZIESZE WIELKIE                                

      ZP 341/10/2011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na

„Przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie

Gminy Godziesze Wielkie polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie"

 

            Dnia 9 sierpnia 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich
zawarte zostały następujące umowy:

 1. z Zakładem Budowlano - Drogowym „KALDROG" Damian Dzikowski. z siedzibą: 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196  na realizację zadań:
 • „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675943P w miejscowości Bałdoń",
 • „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675900P w miejscowości Józefów",
 • „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675946P w miejscowości Stobno Siódme",
 • „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675926P w miejscowości Borek, ul. Polna",
 • „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675929P w miejscowości Borek, ul. Słoneczna",
 • „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675903P w miejscowości Krzemionka".
 1.  z PPHU „DANBUD" Józef Dancewicz z siedzibą: Emilianów 11 62-840 Koźminek na realizację zadań:
 • „„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675939P w miejscowości Wola Droszewska",
 • „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godzieszki",
 • „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675911P w miejscowości Końska Wieś".

                                                                              
                                                                                Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                           /-/ Józef Podłużny

 

Lista wiadomości