Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

04.11.2011 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Godziesze Wielkie"

 

      WÓJT GMINY                                               Godziesze Wielkie, dnia 4 listopada 2011 r.
 GODZIESZE WIELKIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na

„Termomodernizację Budynku Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

przy ul. 11 listopada 10, w Godzieszach Wielkich,

62-872 Godziesze Małe"

            Dnia 4 listopada 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich
z Zakładem Budowlano - Murarskim Jolanta Filipiak. z siedzibą: Staw, ul. Ogrodowa 5
62-865 Szczytniki zawarta została umowa na realizację zadania „Termomodernizację Budynku Urzędu Gminy Godziesze Wielkie przy ul. 11 listopada 10, w Godzieszach Wielkich, 62-872 Godziesze Małe"


                                                                                                    WÓJT GMINY

                                                                                               /-/ mgr Józef Podłużny

Lista wiadomości