Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

28.11.2011 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zakup energii elektrycznej"

 

      WÓJT GMINY                                        Godziesze Wielkie, dnia 28 listopada 2011 r.
  GODZIESZE WIELKIE

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na
„Zakup energii elektrycznej"

 

            Dnia 8 listopada 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich
z ENERGA OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. M. Reja 29, 80-870 Gdańsk zawarta została umowa na realizację zadania „Zakup energii elektrycznej"

 

                                                                                                    WÓJT GMINY        

                                                                                               /-/ mgr Józef Podłużny

Lista wiadomości