Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

16.12.2011 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i dróg powiatowych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2011/2012 - przetarg II"

 

        WÓJT GMINY                                      Godziesze Wielkie, dnia 16 grudnia 2011 r.    
   GODZIESZE WIELKIE                                

      ZP.272.59.2011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i dróg powiatowych na terenie gminy Godziesze Wielkie w sezonie 2011/2012 - przetarg II"

           
        Dnia 16 grudnia 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich
zawarte zostały następujące umowy:

 1. z firmą Usługi Transportowe i Budowlane, Handel „PAWBUD" Paweł Łańduch
  z siedzibą: Chełmce 71, 62-860 Opatówek  na realizację zadań:
 • „Wykonanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Wolica, Żydów, Stobno",
 • „Wykonanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Stobno Wieś, Bałdoń, Saczyn od strony Bałdonia do drogi powiatowej, Stobno Siódme, Józefów, Sobocin",
 • „Wykonanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Takomyśle, Saczyn, Zajączki Bankowe, Skrzatki, Godziszki, Końska Wieś".

 1.  z Hurtownią Tradycyjną Anna Tęsiorowska z siedzibą: ul. Ostrowska 27, 62-872 Godziesze Małe na realizację zadań:
 • „Wykonanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Godziesze Wielkie, Godziesze Małe ul. Zadowicka",
 • „Wykonanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Godziesze Małe - przyległe ulice do ul. Ostrowskiej, Kapie, Zadowice, Wola Droszewska",
 • „Wykonanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miejscowości: Biała, Nowa Kakawa, Kolonia Kakawa, Stara Kakawa, Rafałów, Krzemionka".

 1. z firmą „WTÓRNIK" Roboty Drogowo - Mostowe z siedzibą: Smółki 1A, 62-840 Koźminek na realizację zadań:
 • „Wykonanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania obejmujące drogi powiatowe na terenie Gminy Opatówek",
 • „Wykonanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania obejmujące drogi powiatowe na terenie Gminy Godziesze Wielkie (część północno - środkowa Gminy)".

 1.  z Przedsiębiorstwem Ulic i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz na realizację zadania:
 • „Wykonanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania obejmujące drogi powiatowe na terenie Gminy Godziesze Wielkie (część południowo - zachodnia Gminy)".

                                                                         Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                   /-/ Józef Podłużny

Lista wiadomości