Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

19.12.2011 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r."

 

        WÓJT GMINY                                      Godziesze Wielkie, dnia 19 grudnia 2011 r.    
   GODZIESZE WIELKIE                                 

     ZP 272.54.2011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na

„Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie
1.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r."

            Dnia 19 grudnia 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich
z  Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Poznaniu, Filia w Kaliszu, z siedzibą: Plac Bogusławskiego 2, 62-800 Kalisz zawarta została  umowa na realizację zadania „Udzielenie
i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r."

           

                                                                                 Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                           /-/ Józef Podłużny

 

Lista wiadomości