Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

22.12.2011 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Dożywianie dzieci w szkołach"

 

                                                                       Godziesze Wielkie, dnia 22 grudnia 2011 r.    

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na

„Dożywianie dzieci w szkołach w okresie od 02.01.2012 do 31.12.2012"

            Dnia 22 grudnia 2011 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Godzieszach Wielkich z  Przedsiębiorstwem Gastronomiczno - Handlowo - Usługowym „Raczek" Krzysztof Gięda z siedzibą: ul. Widok 96A, 62-800 Kalisz zawarta została  umowa na realizację zadania „Dożywianie dzieci w szkołach w okresie od 02.01.2012 do 31.12.2012"

                                                                                            Kierownik
                                                                      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
                                                                                     w Godzieszach Wielkich

                                                                                     /-/ Małgorzata Kubiak

 

 

Lista wiadomości