Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

30.04.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Wolica, Borek, Żydów"

      WÓJT GMINY                                        Godziesze Wielkie, dnia 30 kwietnia 2012 r.
  GODZIESZE WIELKIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Wolica, Borek, Żydów"

            Dnia 30 kwietnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich z EKO  -SYSTEM  Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Obiektów Ekologii
i Inżynierii Sanitarnej z siedzibą w: 62-800 Kalisz, ul. Rumińskiego 3, zawarta została umowa na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Wolica, Borek, Żydów"


                                                                                                    WÓJT GMINY

                                                                                               /-/ mgr Józef Podłużny

Lista wiadomości