Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

08.05.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Remont dróg w Gminie Godziesze Wielkie w 2012 roku"

 

      WÓJT GMINY                                        Godziesze Wielkie, dnia 08 maja 2012 r.
 GODZIESZE WIELKIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na

„Remont dróg w Gminie Godziesze Wielkie w 2012 roku"

            Dnia 08 maja 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich z Przedsiębiorstwem Ulic i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w: 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 95, zawarta została umowa na realizację zadania „Remont dróg w Gminie Godziesze Wielkie w 2012 roku".


                                                                                                    WÓJT GMINY          

                                                                                               /-/ mgr Józef Podłużny

Lista wiadomości