Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

28.05.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowę dróg gminnych z nawierzchni gruntowej w nawierzchnię tłuczniową w miejscowościach: Stobno, Saczyn, Zadowice, Nowa Kakawa w Gmini

      WÓJT GMINY                                        Godziesze Wielkie, dnia 28 maja 2012 r.
  GODZIESZE WIELKIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na

„Przebudowę dróg gminnych z nawierzchni gruntowej w nawierzchnię tłuczniową w miejscowościach: Stobno, Saczyn, Zadowice, Nowa Kakawa
w Gminie Godziesze Wielkie"

            Dnia 28 maja 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich
z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ALFA" Maria Dejneka z siedzibą w: 62-800 Kalisz, ul. Legionów 27, zawarta została umowa na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych
z nawierzchni gruntowej w nawierzchnią tłuczniową w miejscowościach: Stobno, Saczyn, Zadowice, Nowa Kakawa w Gminie Godziesze Wielkie".


                                                                                                    WÓJT GMINY

                                                                                               /-/ mgr Józef Podłużny

Lista wiadomości