Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

13.07.2012r.- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Przebudowę dróg gminnych na terenieGminy Godziesze Wielkie polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie”

     WÓJT GMINY                                             Godziesze Wielkie, dnia 13.07.2012 r.           

GODZIESZE WIELKIE                             

  ZP 271.20.2012

                                                                                                                                 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na

„Przebudowę dróg gminnych na terenie

Gminy Godziesze Wielkie polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie"

 

            Dnia 13.07.2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich zawarte zostały następujące umowy:

  1. z Zakładem Budowlano - Drogowym „KALDROG" Damian Dzikowski z siedzibą: 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196 na realizację zadań:
  • „Przebudowa drogi gminnej nr 675909P Bałdoń - Saczyn",
  • „Przebudowa drogi gminnej nr 675945P w miejscowości Stobno",
  • „Przebudowa drogi gminnej nr 675946P w miejscowości Stobno VII - Etap I",
  1. z Przedsiębiorstwem Drogowo-Inżynieryjnym „KAREX" z siedzibą: ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz na realizację zadania:
  • „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Droszewska",
  1. z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz z siedzibą: ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz na realizację zadania:
  • „Przebudowa drogi gminnej nr 675900P Józefów - Godziesze Małe".

 

                                                   Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                    /-/ Józef Podłużny

Lista wiadomości